Teachers' Representative Congress
Location: Home > Organization > Offices & Commettees


 

  Chairman:             LI Wenzhen
  Representatives:  ZHUANG   Daming,      GONG   Qianming,      PAN   Wei,      YANG   Jinlong,

                                WANG Xiumei, ZHANG Wenzheng, SONG Cheng, SUN Xiaodan, QI LonghaoCopyright © 2020 School of Materials Science and Engineering, Tsinghua University All Rights Reserved.